247/2009 – Έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 5ου Σ.Ε.Κ. Ιλίου οικονομικού έτους 2008

247/2009 – Έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 5ου Σ.Ε.Κ. Ιλίου οικονομικού έτους 2008

Έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 5ου  Σ.Ε.Κ. Ιλίου οικονομικού έτους 2008

ads247.pdfa