194/2009 – Έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 9ου Νηπιαγωγείου Ιλίου οικονομικού έτους 2008

194/2009 – Έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 9ου Νηπιαγωγείου Ιλίου οικονομικού έτους 2008

Έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 9ου Νηπιαγωγείου Ιλίου οικονομικού έτους 2008

ads194.pdfa