196/2009 – Έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 11ου Νηπιαγωγείου Ιλίου οικονομικού έτους 2008

196/2009 – Έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 11ου Νηπιαγωγείου Ιλίου οικονομικού έτους 2008

Έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 11ου Νηπιαγωγείου Ιλίου οικονομικού έτους 2008

ads196.pdfa