191/2009 – Έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 6ου Νηπιαγωγείου Ιλίου οικονομικού έτους 2008

191/2009 – Έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 6ου Νηπιαγωγείου Ιλίου οικονομικού έτους 2008

Έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 6ου Νηπιαγωγείου Ιλίου οικονομικού έτους 2008

ads191.pdfa