250/2013 – Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) των ΝΠΔΔ και της ΔΕΚΤΕ ΙΛΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ κατά τη μεταβατική περίοδο του οικονομικού έτους 2013, σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΚΥΑ 7261/22.2.13

250/2013 – Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) των ΝΠΔΔ και της ΔΕΚΤΕ ΙΛΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ κατά τη μεταβατική περίοδο του οικονομικού έτους 2013, σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΚΥΑ 7261/22.2.13

250/2013 – Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) των ΝΠΔΔ και της ΔΕΚΤΕ ΙΛΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ κατά τη μεταβατική περίοδο του οικονομικού έτους 2013, σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΚΥΑ 7261/22.2.13