248/2019 – Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράστης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ιλίου για το έτος 2020