247/2019 – Έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2020