300/2013 – Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ, Ζ. ΠΗΓΗΣ, ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ & ΜΙΧΕΛΗ

300/2013 – Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ, Ζ. ΠΗΓΗΣ, ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ & ΜΙΧΕΛΗ