Έγκριση του Ταμειακού Απολογιστικού Πίνακα του Ν.Π.Δ.Δ. ‘‘Δημοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου’’, οικονομικού έτους 2012

Έγκριση του Ταμειακού Απολογιστικού Πίνακα του Ν.Π.Δ.Δ. ‘‘Δημοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου’’, οικονομικού έτους 2012