213/2010 – Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΣΟΥΣ ΕΡΓ. Ε1/09