324/2013 – Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 6

324/2013 – Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 6