405/2013 – Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τελικού Τακτοποιητικού) του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Α4/07

405/2013 – Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τελικού Τακτοποιητικού) του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Α4/07