196/2010 – Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τακτοποιητικός) του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Γ2/09

196/2010 – Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τακτοποιητικός) του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Γ2/09

Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τακτοποιητικός) του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Γ2/09

ads1962010.pdfa

196/2010 – Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τακτοποιητικός) του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Γ2/09