118/2013 – Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΜΟΝΩΣΕΙΣ) ΕΡΓ. Δ1/11