125/2013 ΔΗΚΕΠΑ – Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τελικού Τακτοποιητικού) του έργου «Επισκευή – συντήρηση κτιρίου επί των οδών Αγ. Φανουρίου – Άστρους – Τεγέας» με Α.Μ.: ΟΙΚ 02/2012.

125/2013 ΔΗΚΕΠΑ – Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τελικού Τακτοποιητικού) του έργου «Επισκευή – συντήρηση κτιρίου επί των οδών Αγ. Φανουρίου – Άστρους – Τεγέας» με Α.Μ.: ΟΙΚ 02/2012.