378/2010 – Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Γ1/09

378/2010 – Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Γ1/09

Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Γ1/09

ads3782010.pdfa