175/2019 – Έγκριση Τροποποίησης προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Δήμου Ιλίου για την «Αντικατάσταση του δικτύου αποχέτευσης στον Ξενώνα Ιλίου»