233/2010 – Έγκριση των απολογισμών των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Ιλίου οικονομικού έτους 2009

233/2010 – Έγκριση των απολογισμών των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Ιλίου οικονομικού έτους 2009

Έγκριση των απολογισμών των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Ιλίου οικονομικού έτους 2009

ads2332010.pdfa