318/2013 – Έγκριση των τευχών δημοπράτησης και επιλογή του τρόπου δημοπράτησης της μελέτης ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

318/2013 – Έγκριση των τευχών δημοπράτησης και επιλογή του τρόπου δημοπράτησης της μελέτης ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ