126/2015 – Έγκριση υλοποίησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Πρόγραμμα θερινής ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, έτους 2015»

126/2015 – Έγκριση υλοποίησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Πρόγραμμα θερινής ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, έτους 2015»