124/2013 – Έγκριση χορήγησης έκτακτου χρηματικού βοηθήματος στην κ. Μ.Κ. άπορο κάτοικο του Δήμου