424/2014 – Έγκριση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πληγέντων κατοίκων του Δήμου Ιλίου από τη θεομηνία της 24ης Οκτωβρίου 2014 για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών πληγέντων κατοικιών και την αντικατάσταση οικοσκευών

424/2014 – Έγκριση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πληγέντων κατοίκων του Δήμου Ιλίου από τη θεομηνία της 24ης Οκτωβρίου 2014 για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών πληγέντων κατοικιών και την αντικατάσταση οικοσκευών

424/2014 – Έγκριση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πληγέντων κατοίκων του Δήμου Ιλίου από τη θεομηνία της 24ης Οκτωβρίου 2014 για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών πληγέντων κατοικιών και την αντικατάσταση οικοσκευών