399/2010 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για αναμορφώσεις του προϋπολογισμού του Ν.Π. ΚΑΠΗ Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2010

399/2010 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για αναμορφώσεις του προϋπολογισμού του Ν.Π. ΚΑΠΗ Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2010

Έκφραση σύμφωνης γνώμης για αναμορφώσεις του προϋπολογισμού του Ν.Π. ΚΑΠΗ Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2010

ads3992010.pdfa