105/2015 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο μας, λόγω αποκλεισμού της οδού Πριάμου από νέα Θηβών έως οδό Ραδιοφωνίας για το έργο ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΘΗΒΩΝ ΑΠΟ ΟΔΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΩΣ ΛΕΩΦΟΡΟ ΦΥΛΗΣ

105/2015 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο μας, λόγω αποκλεισμού της οδού Πριάμου από νέα Θηβών έως οδό Ραδιοφωνίας για το έργο ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΘΗΒΩΝ ΑΠΟ ΟΔΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΩΣ ΛΕΩΦΟΡΟ ΦΥΛΗΣ

105/2015 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο μας, λόγω αποκλεισμού της οδού Πριάμου από νέα Θηβών έως οδό Ραδιοφωνίας για το έργο ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΘΗΒΩΝ ΑΠΟ ΟΔΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΩΣ ΛΕΩΦΟΡΟ ΦΥΛΗΣ