250/2010 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την έγκριση του Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ιλίου», οικονομικού έτους 2009

250/2010 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την έγκριση του Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ιλίου», οικονομικού έτους 2009

Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την έγκριση του Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ιλίου», οικονομικού έτους 2009

ads2502010.pdfa