275/2009 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την έγκριση του Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ιλίου», οικονομικού έτους 2008

275/2009 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την έγκριση του Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ιλίου», οικονομικού έτους 2008

Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την έγκριση του Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ιλίου», οικονομικού έτους 2008

ads275.pdfa