351/2009 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2009

351/2009 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2009

Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2009

ads351.pdfa