370/2009 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού, οικονομικού έτους 2009

370/2009 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού, οικονομικού έτους 2009

Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού, οικονομικού έτους 2009

ads370.pdfa