535/2009 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού Ν.Π. K.A.Π.Η. Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2009

535/2009 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού Ν.Π. K.A.Π.Η. Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2009

Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού Ν.Π. K.A.Π.Η. Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2009

ads535.pdfa

Τελευταία Νέα