204/2010 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π. ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ οικονομικού έτους 2010

204/2010 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π. ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ οικονομικού έτους 2010

Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π. ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ οικονομικού έτους 2010

ads2042010.pdfa