229/2010 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ οικονομικού έτους 2010

229/2010 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ οικονομικού έτους 2010

Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ οικονομικού έτους 2010

ads2292010.pdfa