160/2009 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση προυπολογισμού του Ν.Π. Δ.Α.Ο. ΙΛΙΟΥ, οικονομικού έτους 2009

160/2009 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση προυπολογισμού του Ν.Π. Δ.Α.Ο. ΙΛΙΟΥ, οικονομικού έτους 2009

Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση προυπολογισμού του Ν.Π. Δ.Α.Ο. ΙΛΙΟΥ, οικονομικού έτους 2009

ads160.pdfa