397/2010 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π. Δ.Α.Ο. Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2010

397/2010 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π. Δ.Α.Ο. Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2010

Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π. Δ.Α.Ο. Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2010

ads3972010.pdfa