141/2009 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, οικονομικού έτους 2009

141/2009 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, οικονομικού έτους 2009

Έκφραση σύμφωνης γνώμης για  την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, οικονομικού έτους 2009

ads141.pdfa

Τελευταία Νέα