122/2009 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, οικονομικού έτους 2009

122/2009 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, οικονομικού έτους 2009

Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, οικονομικού έτους 2009

ads122.pdfa