187/2017 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αποδοχή δωρεάς ενός (1) παραδοσιακού ξύλινου αργαλειού στο Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Ιλίου από την κα Παλιγκήνη Σοφία»

187/2017 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αποδοχή δωρεάς ενός (1) παραδοσιακού ξύλινου αργαλειού στο Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Ιλίου από την κα Παλιγκήνη Σοφία»