336/2013 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την επικαιροποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Αλληλεγγύης» ΔΗΚΕΠΑΚΑ Δήμου Ιλίου

336/2013 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την επικαιροποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Αλληλεγγύης» ΔΗΚΕΠΑΚΑ Δήμου Ιλίου