451/2009 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 71/16-03-2009 Α.Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ιλίου»

451/2009 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 71/16-03-2009 Α.Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ιλίου»

Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 71/16-03-2009 Α.Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ιλίου»

ads451.pdfa

451/2009 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 71/16-03-2009 Α.Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ιλίου»

More Posts

091/2023 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή Τμημάτων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, στο Πρόγραμμα «Προσχολικής Αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών» της ΕΕΤΑΑ, έτους 2023 – 2024 και εξουσιοδότηση εκπροσώπου για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την ένταξη του Δήμου Ιλίου στη δράση αυτή a