028/2009 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 111/2008 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. του Δ.Α.Ο. ΙΛΙΟΥ που αφορά τον προϋπολογισμό του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού, οικονομικού έτους 2009

028/2009 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 111/2008 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. του Δ.Α.Ο. ΙΛΙΟΥ που αφορά τον προϋπολογισμό του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού, οικονομικού έτους 2009

Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 111/2008 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. του Δ.Α.Ο. ΙΛΙΟΥ που αφορά τον προϋπολογισμό του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού, οικονομικού έτους 2009

ads028.pdfa

028/2009 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 111/2008 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. του Δ.Α.Ο. ΙΛΙΟΥ που αφορά τον προϋπολογισμό του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού, οικονομικού έτους 2009