127/2010 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π. Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ιλίου

127/2010 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π. Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ιλίου

Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π. Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ιλίου

ads1272010.pdfa