348/2010 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ & το Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ με σκοπό την λειτουργία του Βρεφονηπιακού Σταθμού επί της οδού Ζαγορίου

348/2010 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ & το Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ με σκοπό την λειτουργία του Βρεφονηπιακού Σταθμού επί της οδού Ζαγορίου

Έκφραση σύμφωνης γνώμης για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ & το Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ με σκοπό την λειτουργία του Βρεφονηπιακού Σταθμού επί της οδού Ζαγορίου

ADS3482010.pdfa