203/2010 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για τον απολογισμό του Ν.Π. ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ οικονομικού έτους 1990

203/2010 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για τον απολογισμό του Ν.Π. ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ οικονομικού έτους 1990

Έκφραση σύμφωνης γνώμης για τον απολογισμό του Ν.Π. ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ οικονομικού έτους 1990

ads2032010.pdfa