227/2010 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για τον απολογισμό του Ν.Π. ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ οικονομικού έτους 2009

227/2010 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για τον απολογισμό του Ν.Π. ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ οικονομικού έτους 2009

Έκφραση σύμφωνης γνώμης για τον απολογισμό του Ν.Π. ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ οικονομικού έτους 2009

ads2272010.pdfa