537/2009 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για τον προϋπολογισμό του Ν.Π. Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2010

537/2009 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για τον προϋπολογισμό του Ν.Π. Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2010

Έκφραση σύμφωνης γνώμης για τον προϋπολογισμό του Ν.Π. Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2010

ads537.pdfa

537/2009 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για τον προϋπολογισμό του Ν.Π. Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2010

More Posts

091/2023 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή Τμημάτων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, στο Πρόγραμμα «Προσχολικής Αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών» της ΕΕΤΑΑ, έτους 2023 – 2024 και εξουσιοδότηση εκπροσώπου για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την ένταξη του Δήμου Ιλίου στη δράση αυτή a