180/2013 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης επί της Αποφάσεως του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων που αφορά προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο μας, λόγω των έργων στον Κόμβο Ιλίου

180/2013 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης επί της Αποφάσεως του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων που αφορά προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο μας, λόγω των έργων στον Κόμβο Ιλίου

180/2013 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης επί της Αποφάσεως του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων που αφορά προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο μας, λόγω των έργων στον Κόμβο Ιλίου