031/2009 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης επί του προϋπολογισμού του Ν.Π. «Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ιλίου», οικονομικού έτους 2009

031/2009 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης επί του προϋπολογισμού του Ν.Π. «Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ιλίου», οικονομικού έτους 2009

Έκφραση σύμφωνης γνώμης επί του προϋπολογισμού του Ν.Π. «Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ιλίου», οικονομικού έτους 2009

ads031.pdfa