Ακύρωση διεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων» και επανάληψης του με τροποποιήσεις των όρων διακήρυξης και της μελέτης

Ακύρωση διεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων» και επανάληψης του με τροποποιήσεις των όρων διακήρυξης και της μελέτης

Ακύρωση διεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισμού για  την «Προμήθεια υλικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων» και επανάληψης του με τροποποιήσεις των όρων διακήρυξης και της μελέτης

ade5732010.pdfa