329/2017 – Ακύρωση της Α.Ο.Ε. 326/2017 και έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων»

329/2017 – Ακύρωση της Α.Ο.Ε. 326/2017 και έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων»