289/2009 – Ακύρωση της υπ’ αριθ. 121/07 Απόφασης Δ.Σ. και λήψη νέας για επιβολή προστίμου στην Χατζηκωνσταντίνου Δέσποινα του Αποστόλου για παράνομη αφισσορύπανση σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κανονισμού Καθαριότητας

289/2009 – Ακύρωση της υπ’ αριθ. 121/07 Απόφασης Δ.Σ. και λήψη νέας για επιβολή προστίμου στην Χατζηκωνσταντίνου Δέσποινα του Αποστόλου για παράνομη αφισσορύπανση σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κανονισμού Καθαριότητας

Ακύρωση της υπ’ αριθ. 121/07 Απόφασης Δ.Σ. και λήψη νέας για επιβολή προστίμου στην Χατζηκωνσταντίνου Δέσποινα του Αποστόλου για παράνομη αφισσορύπανση σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κανονισμού Καθαριότητας

ads289.pdfa