Ακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού για τις «Εργασίες καθαρισμού – προστασίας των πινακίδων σήμανσης οδικής κυκλοφορίας, οδοσήμων και φανοστατών του Δήμου» και επανάληψης του με τροποποιήσεις των όρων διακήρυξης και της μελέτης.

Ακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού για τις «Εργασίες καθαρισμού – προστασίας των πινακίδων σήμανσης οδικής κυκλοφορίας, οδοσήμων και φανοστατών του Δήμου» και επανάληψης του με τροποποιήσεις των όρων διακήρυξης και της μελέτης.

Ακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού για τις «Εργασίες καθαρισμού – προστασίας των πινακίδων σήμανσης οδικής κυκλοφορίας, οδοσήμων και φανοστατών του Δήμου» και επανάληψης του με τροποποιήσεις των όρων διακήρυξης και της μελέτης.

ade4102010.pdfa

Ακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού για τις «Εργασίες καθαρισμού – προστασίας των πινακίδων σήμανσης οδικής κυκλοφορίας, οδοσήμων και φανοστατών του Δήμου» και επανάληψης του με τροποποιήσεις των όρων διακήρυξης και της μελέτης.